Špar Senj

Za novi Špar u Senju osmislili smo prilagođeno rješenje za kontrolu pristupa i naplatu parkinga: