Clean Switch

 Naša ponuda od sada obuhvaća i touchless senzore za aktiviranje ulaza ili Clean Switch; jednostavno i ekonomično rješenje za beskontaktno, higijensko otvaranje vrata.


                                            

Njegova jednostavna metoda aktiviranja ulaza u potpunosti isključuje potrebu za dodirivanjem kvaka na vratima, koje su često kontaminirane. Dovoljno je samo mahnuti rukom u dometu uređaja kako biste aktivirali ulaz. Primjena mu je široka, pogotovo u zdravstvenim ustanovama u kojima postoji potreba za visokim higijenskim standardima i smanjenjem širenja zaraze

                              

Instalacija samog uređaja je jednostavna i moguće ga je postaviti na gotove sve vrste vrata, uz uvjet da se radi o automatskim vratima. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je ugraditi i pripadajuću automatiku na koju će se senzor nadovezati. Uređaj dolazi u nekoliko varijanti, sa svjetlosnim feedbackom i (povratnom informacijom koja uslijedi nakon aktivacije, odnosno mahanja) i u nekoliko nijasni zelene, plave i crvene boje, ili bez boje i bez svjetlonog feedbacka.


           
 

Za više informacija ovdje možete preuzeti brošuru sa detaljima o proizvodu: http://www.megamont.hr/UserDocsImages/Clean switch 2021.pdf