Rampa Hep Crikvenica

 Postavljena rampa na parkigu Hep-a u Crikevenici.