Stupovi za prodaju poljoprivredne vode - tuševi za plaže

Stupovi za prodaju i distribuciju vode. Postavljaju se na postojeće vodene šahte gdje se želi racionalizirati i kontrolirati potrošnja poljoprivredne vode. Korisnik kupuje RFID –TAG (privjesak) i na njega stavlja kredit s kojim na ovakvim stupovima kupuje vodu. Čitač TAG-ova na stupu prepoznaje korisnika i očitava njegov kredit. Ako je korisnik u sustavu i ima kredit, sustav otvara elektro ventile i distribuira mu vodu do isteka kredita ili dok korisnik ponovo ne stavi TAG na čitač. Nakon toga sustav mjerenjem protoka vode obračunava potrošeni kredit i vraća ostatak na TAG za sljedeće korištenje.    

       


 
tuš1.jpg
tuš2.jpg
tuš3.jpg
tuš4.jpg
tuš5.jpg
tuš6.jpg
tuš7.jpg
tuš8.jpg