Distribucijski pametni ormarići sa priključcima za marine i kampove

Priključni pametni enegetski ormarići za marine i kampove.