NOVI PAU 2500 NN

Završena je konačna verzija uličnog PARKIRNOG AUTOMATA pod nazivom PAU2000 na kojoj smo radili više od godinu dana. Izmjene su su bile u svakom pogledu od kućišta sa prednjim vratima na kojima se sada nalazi veliki otvor za povrat kovanica i podizanje računa. Sa prednjim vratima smo dobili mogućnost ugradnje aparata uz zid i jednostavniji pristup za servisere kod pražnjenje kase. Ta izmjena je uvjetovala promjenu tipa printera i izmjenu djela hardvera kao i softvera. Softver sada uz razna poboljšanja snima sve transakcije i eventualne greške kako bi ga serviser što jednostavnije mogao odkloniti. Izabrali smo i ugradili najkvalitetnije gel akumulatore koji su najmanje osjetljivi na temperaturne razlike jer ovaj uređaj mora bezprijekorno raditi na najgorim vremenskim uvjetima.