MARINA POREČ - DISTRIBUCIJSKI ORMARIĆI SA PRIKLJUČCIMA

U petak 29.03.2012 ugrađen je distribucijski ormarić sa priključcima u Marini Poreč.